Mission statement hledání vyjádření smyslu změn

My například pracujeme se třemi parametry Lidé, info-vstupy, proces. Hledáme klíčová slova a s pomoci redaktorů hledáme optimální formulaci, která je zapamatovatelná, inspirující a navazuje na hodnoty společnosti. Jedná-li se o vyjádření smyslu organizace tak je nutné vnímat, že lidé odcházejí a přicházejí a tedy jistá nadčasovost přispívá k udržení kontinuity, která je dále specifikována v plánech a postupech. To platí také pro inoace, vývoj či definování nových služeb. Často totiž začneme s vizí A a na konci vývoje máme výrobek, který je úplně jiný než původní vize A.

Aliance, asociace, klastry a podobně

Náš klient po dlouhém váhání vystoupil z oborové asociace. Asociace sama se stala organizaci, která byla schopna podporavat priority a cíle jen některých členů. Být členem asociace se změnilo ve spoustu povinností, ale minimální schopností promluvit do směřování asociace. Po několika leté odmlce, jsme i přes tuto skutečnost s klientem začasli formulovat zásady strategické mezioborové aliance, jež by podpořila fiemní cíle společnosti.