Mission statement hledání vyjádření smyslu změn

My například pracujeme se třemi parametry Lidé, info-vstupy, proces. Hledáme klíčová slova a s pomoci redaktorů hledáme optimální formulaci, která je zapamatovatelná, inspirující a navazuje na hodnoty společnosti. Jedná-li se o vyjádření smyslu organizace tak je nutné vnímat, že lidé odcházejí a přicházejí a tedy jistá nadčasovost přispívá k udržení kontinuity, která je dále specifikována v plánech a postupech. To platí také pro inoace, vývoj či definování nových služeb. Často totiž začneme s vizí A a na konci vývoje máme výrobek, který je úplně jiný než původní vize A.

Aliance, asociace, klastry a podobně

Náš klient po dlouhém váhání vystoupil z oborové asociace. Asociace sama se stala organizaci, která byla schopna podporavat priority a cíle jen některých členů. Být členem asociace se změnilo ve spoustu povinností, ale minimální schopností promluvit do směřování asociace. Po několika leté odmlce, jsme i přes tuto skutečnost s klientem začasli formulovat zásady strategické mezioborové aliance, jež by podpořila fiemní cíle společnosti.

Rezistence

Jeden náš klient, majitel vydavatelského domu, nám řekl, že bychom měli napsat něco o rezistenci zaměstnanců. Rezistence má několik úrovní, které není často možné postřehnout interními pohledy. Často externí pohled odhalí tu nejhorší rezistenci a to je tzv. Pasivní Rezistenci. V podstatě jde o inteligentní švejkování, kdy se Vám nepodaří vést skupinu, tým nebo firmu směrem, kterému věříte. Jak s tím souvisí inovace? Inovace je změna, odpor proti změně má různé zdroje a motivace. Identifikace těchto zdrojů a motivací rezistence mohou přispět k tomu, že upravíte vnitřní postupy a procesy tak, aby jste dosáhli plánované a často potřebné změny. Změna s využitím stávajících zdrojů je bohudík inovace s největším přínosem

Důchodová reforma

Co znamená pro Váš business důchodvá reforma? Víme, asi tak zhruba co to znamená pro státní pokladnu. Ale, co to znamená pro Váš business pro Vaši práci. Máte čas se zastavit a vyhodnotit tuto změnu? Je tento impuls zaznamenán ve Vašich pánovacích procesech. Kdo systematicky zpracovává, takový impuls? Právní oddělení nebo osobní oddělení ? Pokud ano tak už jistě víte, že kolik lidí odejde do důchodu později než bylo v plánu. Není to málo na tak zásadní změnu? Možná opět přicházíte o příležitost v obchdodě, vývoji a marketingu. Toto je jen jeden impuls tohoto týdne a co další impulsy?

Inflace a posilování Kč

Nezbývá, než začít hledat, jak efektivněji postupovat při běžných postupech ve společnosti. Stále existují nástroje, které Váš prodej a servis mohou udělat výnosnějším a efektivnějším. Pro udržení prosperity je nutné pod tlakem externích finanční vlivů hledat oblasti pro zlepšení produktivity. Nejlépe je hledat mezi technologickými nástroji. Ale pozor, jejich pronájmem nebo zakoupením se však samo o sobě nic nezmění. Bude nutné změnit establishment uvnitř společnosti a nové nástroje implementovat do denní činnosti společnosti. To však vyžaduje změnu myšlení v angličtině tzv. "mindset". Nemyslíme si, že řešním je propuštěšní a najmutí jiných zaměstanců. Úpravuou procesů a postupů se sdílenými projektovými úkoly, můžete přetvořit Vaši organizaci na flexibiliní organizaci, jež absorbuje vnější impulsy.

Pokles ekonomiky a rozvoj obchodu

Ještě včera jste řešili jak uspokojit kapacitně objednávky. Vaši manažeři sháněli další volné kapacity v ČR, na Ukrajině, Bulharsku. Dnes se kormidlo otáčí a hledáte způsob jak naplnit kapacity. Je možné inovovat stávající obchodní postupy? My se u našich klientů stále setkáváme s možnostmi růstu. Obchod nemá čas zavádět nové postupy, neb neustále jedná s novými, ponteciálními nebo tak s rozladěnými klienty. Projektový tým rozvoje prodeje může přinést nejenom úspory v akvizici klientů , ale také nové metody, které přizpůsobí Vaše rozjeté obchodníky a definuje nové tržní přáíležitosti na trhu.

Hypotéční krize a USA

Ano, USA postihla krize. Nicméně pořád dosahují nejvyšší produktivity na osobu. Také nyní se v USA rychle přizpůsobují a reagují. Trvá to, ale jenom New York má počet obyvatel jako celá ČR. Takže setrvačnost bude jistě delší, než v případě ČR. Nicméně, prudce rostou prodeje a služby všech firem jež zvyšují vnittřní efektivitu a organizační růst jiných společností. Inovační kapacity jsou vrženy do oblasti úspor energie a energetické náročnosti. To přesto, že poměr HDP na spotřebovanou energii je v USA nižší než v ČR.
Takže postihne-li zpomalení světové ekonomiky i nás v pozicích finačních, generálních, obchodních a marketingových ředitelů tak nám nezbývá než upravit model chodu společnosti. Hledat další vnitřní zdroje a kapacity. Zase je třeba něco inovovat, zase něco měnit a bojovat s rezistenci osazenstva lodi, jež nám byla svěřena.