Inflace a posilování Kč

Nezbývá, než začít hledat, jak efektivněji postupovat při běžných postupech ve společnosti. Stále existují nástroje, které Váš prodej a servis mohou udělat výnosnějším a efektivnějším. Pro udržení prosperity je nutné pod tlakem externích finanční vlivů hledat oblasti pro zlepšení produktivity. Nejlépe je hledat mezi technologickými nástroji. Ale pozor, jejich pronájmem nebo zakoupením se však samo o sobě nic nezmění. Bude nutné změnit establishment uvnitř společnosti a nové nástroje implementovat do denní činnosti společnosti. To však vyžaduje změnu myšlení v angličtině tzv. "mindset". Nemyslíme si, že řešním je propuštěšní a najmutí jiných zaměstanců. Úpravuou procesů a postupů se sdílenými projektovými úkoly, můžete přetvořit Vaši organizaci na flexibiliní organizaci, jež absorbuje vnější impulsy.

Žádné komentáře: