Mission statement hledání vyjádření smyslu změn

My například pracujeme se třemi parametry Lidé, info-vstupy, proces. Hledáme klíčová slova a s pomoci redaktorů hledáme optimální formulaci, která je zapamatovatelná, inspirující a navazuje na hodnoty společnosti. Jedná-li se o vyjádření smyslu organizace tak je nutné vnímat, že lidé odcházejí a přicházejí a tedy jistá nadčasovost přispívá k udržení kontinuity, která je dále specifikována v plánech a postupech. To platí také pro inoace, vývoj či definování nových služeb. Často totiž začneme s vizí A a na konci vývoje máme výrobek, který je úplně jiný než původní vize A.

Žádné komentáře: