Aliance, asociace, klastry a podobně

Náš klient po dlouhém váhání vystoupil z oborové asociace. Asociace sama se stala organizaci, která byla schopna podporavat priority a cíle jen některých členů. Být členem asociace se změnilo ve spoustu povinností, ale minimální schopností promluvit do směřování asociace. Po několika leté odmlce, jsme i přes tuto skutečnost s klientem začasli formulovat zásady strategické mezioborové aliance, jež by podpořila fiemní cíle společnosti.

Žádné komentáře: